update 18 september

Eindelijk is het dan zover! De verbouwing van onze vijver is begonnen. Eerst zijn alle bomen en struiken verwijderd of zover mogelijk gesnoeid. Vervolgens zijn de huidige vijverbewoners verhuisd naar de buren en is de vijver ontmanteld. Het terras is verwijderd en Vandaag (18 september) is met wat mechanische assistentie het gat voor de nieuwe vijver en de filterput uit gegraven. Enkele foto’s staan hieronder.